Value engineering

Gebouwen kunnen op het eerste gezicht gelijk ogen. En zelfs gelijk zijn in prijs. Toch zijn er verschillen die maken dat het ene gebouw minder efficiënt en effectief is en duurder om in te richten voor de beoogde werkprocessen dan het andere gebouw. De (markt)prijs is gelijk, maar de (subjectieve) waarde voor de gebruiker is verschillend. Waarde creatie met huisvesting dient uitgebalanceerd te worden met de kosten, risico’s en de tijd die gemoeid zijn met het initiëren, implementeren en exploiteren van huisvesting (Value engineering). Het gaat om de verhouding tussen intrinsieke (gebruiks)waarde en de marktprijs.

Als de organisatiedoelen objectief meetbaar zijn gedefinieerd en vertaald in benodigde huisvestingsprestaties, beperkt dit risico’s en vergroot kansen. Huisvesting is een katalysator voor het presteren van mensen en heeft daarmee een strategische impact. Belangrijk daarbij is een holistische visie, waarbij een regisseur ervoor zorgt dat de verschillende onderdelen van huisvesting (Vastgoed, FM, ICT) zodanig op elkaar worden afgestemd dat ze het belangrijkste kapitaal van een organisatie, de medewerker, optimaal faciliteren. Daartoe coördineert de regisseur het periodiek meten en analyseren van de prestaties van huisvesting.

ATELIER V ondersteunt bij opstellen van Scenario analyse, Integrale business en Value cases.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-