Value engineering

Gebouwen kunnen op het eerste gezicht gelijk ogen. En zelfs gelijk zijn in prijs. Toch zijn er verschillen die maken dat het ene gebouw minder efficiënt en effectief is en duurder om in te richten voor de beoogde werkprocessen dan het andere gebouw. De (markt)prijs is gelijk, maar de (subjectieve) waarde (value) voor de gebruiker is verschillend. Waarde creatie met huisvesting dient uitgebalanceerd te worden met de kosten, risico’s en de tijd die gemoeid zijn met het initiëren, implementeren en exploiteren van huisvesting (Value engineering). Het gaat om de verhouding tussen intrinsieke (gebruiks)waarde (mind, body, heart and built environment) en de marktprijs.

Als de organisatiedoelen objectief meetbaar zijn gedefinieerd en vertaald in benodigde huisvestingsprestaties, beperkt dit risico’s en vergroot kansen. Huisvesting is een katalysator voor het presteren van mensen en heeft daarmee een strategische impact. Belangrijk daarbij is een holistische visie, waarbij een regisseur ervoor zorgt dat de verschillende onderdelen van huisvesting (Vastgoed, FM, ICT) zodanig op elkaar worden afgestemd dat ze het belangrijkste kapitaal van een organisatie, de medewerker, optimaal faciliteren. Daartoe coördineert de regisseur het periodiek meten en analyseren van de prestaties van huisvesting. Bedenk hierbij dat wat belangrijk is om te meten niet per definitie makkelijk meetbaar is.

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij value engineering en vraagt om een integrale en holistische benadering. Een duurzame werk-leer-/zorgomgeving heeft een verbinding tussen people, profit en planet aspecten.

 

Huisvestingsbegroting

Huisvesting, inclusief facilitair, is een van de kritische secundaire bedrijfsprocessen. Het vereist integratie en samenhang met andere bedrijfsprocessen zoals HRM, Finance en ICT en de bijbehorende systemen, zodat naast ondersteuning van het primaire proces, de interne informatie voorziening en externe verantwoording op orde zijn.

Net zoals er jaarlijks een formatie en financiële begroting wordt gemaakt om in control te zijn en te kunnen sturen, kan er ook een huisvestingsbegroting worden opgesteld. De huisvestingsbegroting bestaat uit de elementen van het Six Pack monitoring systeem. Door definitie en meetafspraken kunnen de deelbegrotingen van afdelingen en business units worden ‘opgeteld’ tot een geconsolideerde huisvestingsparagraaf in het jaarverslag. 

 

ATELIER V ondersteunt bij opstellen van Scenario analyse, Integrale business en Value cases. Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’