Strategic Housing Roadmap

Vragen over huisvesting (Vastgoed, FM en ICT) kenmerken zich meestal door hun ad hoc karakter, terwijl ze feitelijk onderdeel uitmaken van de integrale organisatiestrategie. Visie en missie van een organisatie zijn vertaald in ambities, doelen en een strategie om deze te realiseren. Is huisvesting daarbij operationele hoofdpijn of een strategische kans? Door een huisvestingsvraagstuk te bekijken vanuit Finance, Operations, Sales & Marketing en Human Resources, is de samenhang met de organisatiedoelen beter zichtbaar.

Een ‘Strategic Housing Roadmap’ is een weergave om oorzaak en gevolg van organisatiestrategie en huisvestingsoplossingen in kaart te brengen. Het ondersteunt navigatie tussen kostenbeheersing en waarde creatie. Het toevoegen van waarde met behulp van huisvesting kan op verschillende ambitieniveaus worden gerealiseerd. Variërend van een zuiver technische en financiële benadering tot een niveau waarbij huisvesting als een strategisch bedrijfsmiddel voor het primaire proces wordt beschouwd.

De Strategic Housing Roadmap helpt om de huisvestingsopgave integraal te benaderen en met elkaar in gesprek te blijven om nieuwe inzichten met betrekking tot de opgave, bijvoorbeeld door veranderingen in het primaire proces, technologische mogelijkheden of externe ontwikkelingen, het hoofd te kunnen bieden en/of kansen te benutten. Het ondersteunt de transformatie van het benaderen van de werk-/leer-/zorgomgeving vanuit hoofdzakelijk kosten naar ook het creëren van waarde voor het primaire proces.

ATELIER V ondersteunt bij het opstellen van een Huisvestingsbeleidsplan, Strategisch huisvestingsplan en Integraal huisvestingsplan.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’