Nieuwbouw of bestaand?

U zit in een proces voor andere huisvesting, al dan niet groter of kleiner. Een veel gehoorde eerste vraag is dan: kies je voor nieuwbouw of bestaand? Alhoewel het tegenwoordig ‘not done’ lijkt om nieuwbouw überhaupt te overwegen.

Maar wat vraag je eigenlijk met nieuwbouw of bestaand? Het kan te maken hebben met het beschikbare tijdpad. Nieuwbouw neemt meer tijd in beslag dan het kiezen voor een al bestaand pand. Het kan te maken hebben met een imago statement: kijk ons eens met dit nieuwbouwpand of juist kijk eens wat ons gelukt is met een bestaand pand. Of: kies je voor de goedkope of dure oplossing, oftewel: hoe sta je ervoor als organisatie.

Erkende verhuizers op fietsEen proces voor andere huisvesting heeft in de basis echter geen betrekking op de keuze nieuwbouw of bestaand. In de kern gaat het erom wat u nodig heeft en daarbij moeten alle keuzen open gelaten worden.

Bij een zoektocht naar een nieuwe partner blijkt het vaak ook weinig succesvol om eerst te kijken wie er beschikbaar is en uw keuzeproces vervolgens te beperken tot deze groep beschikbare personen. Ieder advies zal erop gericht zijn u te laten beschrijven waar uw ideale partner aan moet voldoen, pas daarna ga je bekijken hoe en waar de kans om die persoon te vinden het meest succesvol zal zijn. En ja, soms staat die persoon ineens voor je en soms duurt het wat langer, maar zodra de klik er is weet je dat je je match hebt gevonden. Voor huisvesting is het niet anders, maar verloopt het in de praktijk wel vaak anders.

De integrale benadering om alle organisatie aspecten die door de huisvestingskeuze worden beïnvloed in beschouwing te nemen wordt nog wel eens overgeslagen. Eén onderwerp heeft de overhand, bijvoorbeeld de kosten, en overschaduwd daarmee andere aspecten. Denk hierbij aan medewerkertevredenheid en de financiële effecten die dit met zich meebrengt.


Tenzij u over 3 maanden op straat wordt gezet, loont het om een grondig inventarisatieproces te doorlopen waarbij de organisatiedoelstellingen worden vertaald naar huisvestingsaspecten. Wat is het gezamenlijke doel en de reden waarom mensen elke dag samenwerken. Hoe wordt de visie en de ambitie van de organisatie tastbaar gemaakt waardoor het gebouw inspireert en communiceert. Met deze input wordt er gezocht naar huisvesting die door u, uw medewerkers en uw klanten wordt ervaren als de perfecte match. Een natuurlijke combinatie die als prettig wordt ervaren en waarbij je je afvraagt hoe je ooit in andere huisvesting hebt kunnen overleven.

Nieuwbouw of bestaand? Nee, voelt het goed en klikt het!

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email ons. (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’