Monitoring prestaties

Vaak heerst er bij het management een gevoel van geen grip te hebben op de huisvesting. Waar komt dit gevoel vandaan? Wordt er te weinig gemeten of worden de verkeerde zaken gemeten?
Betekent meer grip krijgen meer meten of gaat het vooral om de relevante huisvestingszaken te achterhalen die waarde toevoegen aan de organisatiedoelen? Waaraan moet het bijdragen? Wat willen we bereiken? Hoe kunnen we dat bereiken? Hoe kunnen we risico’s beheersen? Hoe wordt het door de gebruikers ervaren?

Een Huisvesting GPS-systeem faciliteert periodieke navigatie op de ‘Strategic Housing Roadmap’. Het is een methodische manier om vanuit het organisatiebeleid toekomstige fricties in de kwantitatieve en kwalitatieve huisvestingssituatie in kaart te brengen. Men kijkt daarbij naar de huidige huisvesting (nu), de toekomstige beschikbaarheid van huisvesting bij ongewijzigd beleid (straks) en de toekomstige huisvestingsbehoefte (gewenst). Een confrontatie tussen deze parameters levert inzicht in mogelijke (strategische) fricties en geeft richting aan de benodigde (preventieve) interventies om de fricties te voorkomen of verminderen. Huisvesting blijft zo afgestemd op de organisatiestrategie en actuele speerpunten.

ATELIER V ondersteunt bij opstellen van een Six pack dashboard (360 graden functioneringsgesprek) en User Journey met CREM/FM-Touchpoints (Monitoring & communicatie).

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’