Leefbare gebieden

Pantone kleurenwaaier-identiteitsmengingPlannen voor Vinex wijken en herstructureringswijken kenmerken zich door verzamelingen gebouwen en functies. Maar zij bepalen niet het karakter en de leefbaarheid van de wijk, dat doen de mensen die daar zijn. Zij delen daar elkaars leven en willen daar elkaar ontmoeten. Vreemd genoeg schenken bouwplannen wel veel aandacht aan grondexploitatie en risico, maar minder aan menselijke behoeften. De mens lijkt slechts de consument die het plan financieel haalbaar maakt. Een gemiste kans. De mens is een creatief wezen met wensen en ideeën.

De ruimte die nodig is om die ideeën en wensen in te vullen, ontstaat wanneer je de vraag stelt wat doet de wijk met jou als mens, in plaats van wat doet de wijk functioneel. In het nieuwe functiemengen wordt de economische dimensie van een wijk verbonden met de menselijke dimensie daarvan, opdat zij elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. Want creativiteit leidt tot innovatie. Het is de hoogste tijd om het begrip functiemenging te upgraden naar identiteitsmenging.

“Energetic and thriving cities are the heartbeat of society.” (TED)

Het nieuwe functie mengen zet geen gouden randjes om sociale wijken en plant geen kantorenstroken als geluidsschermen: dat voegt immers niets toe aan de beleving. Zij stelt de mens centraal. En houdt rekening met plekken waar mensen hun economische en culturele creativiteit kunnen manifesteren, de zogenaamde ‘nutteloze’ ruimten. Hierdoor ontstaan leefbare en sfeervolle buurten met eigenheid. Het nieuwe functiemengen bundelt vastgoed en marketing, waardoor de wijk iets authentieks toevoegt aan de stad en mensen daar graag willen leven.

Zie ook het artikel ‘Het nieuwe functiemengen als economische katalysator’ 

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email ons. (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’