Inrichting CREM en FM

Succes van een organisatie wordt meestal niet bepaald door de sterkte van een (huisvesting)strategie, maar door de mate waarin de strategie wordt uitgevoerd.

Huisvesting heeft een grote invloed op de mensen die haar gebruiken. En daarmee ook op de resultaten van het proces waaraan diezelfde mensen werken.

Naast de aandacht voor hoe mensen functioneren en presteren geeft dat ook focus op de omgeving waarin ze dat moeten doen. Hiermee is men in staat om vanuit de integrale organisatiestrategie het huisvestingsproces te sturen en mede daardoor de regie te voeren. 

ATELIER V ondersteunt bij inrichting en training van de CREM/FM organisatie tot Huisvestingsmanager 3.0, die de mens als gebruiker van huisvesting centraal stelt.

 

Huisvestingsmanagement 3.0

De ultieme toets voor de effectiviteit van huisvesting is de ervaring van degenen die het gebruiken. Behalve de (subjectieve) mening van de gebruikers blijft er ook behoefte aan een objectieve toets van de feitelijke prestaties van huisvesting. Zo kan worden beoordeeld of de beoogde effectiviteit (doeltreffendheid) van de huisvesting op een efficiënte (doelmatige) wijze op tijd, binnen aanvaardbare risico’s en budget wordt gerealiseerd.

Een Huisvestingsmanagement 3.0 aanpak stelt de mens als gebruiker van de huisvesting centraal en helpt voorkomen dat heel efficiënt de ‘verkeerde’ dingen worden gedaan die niet of nauwelijks bijdragen aan de effectiviteit (doeltreffendheid) voor de eigen organisatie en de beleving van de gebruikers van de huisvesting.

Het helpt om de kwaliteit van huisvesting (vastgoed, FM en ICT) SMART te maken zodat erop gestuurd kan worden om naast effectiviteit en efficiency ook de gewenste gebruikers ervaring te realiseren, te monitoren en te borgen met de PDCA-cyclus.

Deze aanpak maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de ATELIER V Real Estate GPS, een navigator om de huidige positie ten opzichte van de strategische organisatiedoelen te bepalen.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’