Een billboard of een gebouw?

Billboard 960x360Voor de marketing van uw organisatie kunt u veel geld uitgeven aan billboards, maar bent u op de hoogte van de marketingwaarde van een goed gebouw voor uw organisatie? Dat uw huisvesting een effectief communicatiemiddel is dat bijdraagt aan de merkbeleving van uw organisatie? Niet alleen wat past bij je uitstraling, maar ook wat het doet met de medewerkers, klanten en medebewoners in een gebouw.

 

Staat u er wel eens bij stil wat uw gebouw voor u betekent?

Is het een soort noodzakelijk kwaad, waarvan u de verantwoordelijkheid bij de afdeling facilitair of huisvesting heeft gelegd. Of brengt u geregeld de mogelijkheden in kaart hoe uw gebouw voor uw branding kan werken. Hoe exterieur en interieur via architectuur en inrichting het DNA van uw organisatie/merk tastbaar maken voor uw medewerkers en bezoekers. Zichtbaar maakt waar uw organisatie voor staat en voor wie u het doet. Een gebouw is een belangrijke identiteitsdrager. Het werkt direct beïnvloedend op gedrag en heeft een sterke symbolische waarde. Een gebouw communiceert, gewild of ongewild. Er zijn veel meer mogelijkheden dan alleen maar een logo op de gevel aanbrengen en de huiskleuren toepassen.

 “Workplace is extremely important in terms of conveying messages about the values and culture of an organisation.”

Chrysler_buildingWie kent niet de voorbeelden waarbij het gebouw een bijna grotere naamsbekendheid heeft dan het merk van de organisatie die erin huist. Denk aan de Chrysler building in New York, de Inktpot in Utrecht, de Van Nelle fabriek in Rotterdam. En wie kent niet de organisaties waarvan je het aan de buitenkant niet herkent, maar bij binnenkomst de vibe voelt en gegrepen wordt door wat je ervaart.

Een billboard is meer dan een bord dat buiten staat, het is bedoeld om mensen te raken en zo de aandacht op je product of organisatie te vestigen.

Een organisatie heeft meerdere middelen om de aandacht op zich te vestigen via de management aandachtsgebieden Operation, Finance, Sales & Marketing en Human Resources. En misschien zal het u verrassen, maar al deze elementen kunt u verenigen of versterken in en met uw huisvesting. De AV-Strategic Alignment Matrix© van ATELIER V geeft de relatie weer tussen de bedrijfskundige benadering en de huisvesting prestaties.

 

Synergie tussen bedrijfsstrategie, corporate branding en huisvesting

Het gaat om wat een gebouw voor én met mensen doet. Het gebouw als image-building en als team-building helpt bij ‘living the brand’. Huisvesting die de medewerkers in staat stelt om de dienst en/of het product te leveren wat u verwacht, de juiste medewerkers aantrekt en behoudt (‘War for Talent’), doordat het samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis stimuleert, congruentie uitstraalt tussen organisatiedoelstellingen, producten/diensten en medewerkers, ingericht volgens Het Nieuwe Werken (HNW), tijd en plaats onafhankelijk werken, of juist met individuele vaste werkplekken.

Een consument die geen weet heeft van de activiteiten van een organisatie zal de organisatie op zijn verschijningsvorm (mede) beoordelen. Zoals website, drukwerk, PR, maar ook de huisvesting (locatie + gebouw). Imago is een netwerk van associaties in ons brein en de perceptie die mensen hebben van uw huisvesting kunt u deels beïnvloeden.

Huisvesting is een tastbare en concrete ruimtelijke verbeelding van de identiteit van uw organisatie. Als de missie van de organisatie door en in het gebouw ervaren kan worden draagt dit bij om de juiste medewerkers aan te trekken die zich identificeren met uw missie en daardoor een grotere betrokkenheid tonen die hun arbeidscontract overstijgt en als ambassadeurs de missie helpen uitdragen en realiseren. Het geeft ‘merk’ herkenning (‘Express the brand’).

 

Ruimtelijke verbeelding identiteit

Wanneer uw organisatie staat voor geldbewust, is het niet logisch wanneer uw huisvesting grootsheid uitstraalt wat automatisch de gedachte ‘wat zal dat kosten’ bij veel mensen oproept. Of wanneer u gaat voor duurzaamheid, waarom een nieuw kantoor laten bouwen als het oude ogenschijnlijk nog voldoet of is aan te passen.

Vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering kunt u als organisatie veel laten zien op het gebied van logistiek. Welke locatie heeft u uitgekozen en wat betekent dit voor de logistiek van zowel medewerkers als producten. Is het alleen per auto bereikbaar, heeft u voor een modern gebouw gekozen, maar zijn verhuizingen aan de orde van dag.
Het zijn allemaal voorbeelden waarmee u een signaal afgeeft naar medewerkers en de buitenwereld waar u voor staat. Wat de visie en ambitie van uw organisatie is. Wat het gezamenlijke doel en de reden is waarom uw medewerkers elke dag samenwerken.

Uw eigen huisvesting als een 3D-billboard ter positionering van uw organisatie om te laten zien waar u voor staat. Een gebouw is een zaak van hoofd en hart.

 

Samengevat

  • Huisvesting als (onderdeel van een) merk. Beoordeel de uitstraling van uw huisvesting door de (subjectieve) bril van uw medewerkers en bezoekers.
  • Doorgrond het begrip ‘imago’ door mensen te doorgronden.
  • Maak de doelgroep(en) expliciet om huisvesting als ‘image-building’ en ‘team-building’ effectief in te zetten.
  • Huisvesting is meer dan een verzameling ‘werkplekken’. Het gaat om ‘plekken die werken’; inspirerende omgevingen die energie-opwekken, waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis en informatie uitwisselen.
  • Zet de juiste marketing-huisvestingstools in om gewenste gedragsverandering te faciliteren.
  • Imago of esthetische levensduur is een van de drie kwaliteiten naast functionele levensduur (fit for purpose) en technische levensduur (degelijkheid en duurzaamheid) van een gebouw. Deze ‘zachte kant’ van huisvesting is objectief meetbaar te maken waardoor imago/branding gericht inzetbaar is. 

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email ons (Enable Javascript to see the email address).

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’