Stedelijke ontwikkelaars

ATELIER V ontwikkelt vanuit haar bedrijfskundige en vastgoedexpertise strategieën en concepten die overheden en gebiedsontwikkelaars helpen hun economische en maatschappelijke concurrentiepositie te verbeteren. Het geeft grip om een sterke regie te voeren om leefbare gebieden te creëren en om het beter te doen dan het relevante concurrerende aanbod. Om dit te realiseren gelden dezelfde marketingprincipes als in andere branches. Voor een succesvolle marketing dient de markt niet alleen gesegmenteerd te worden in doelgroepen maar dienen er ook keuzes te worden gemaakt.

 

Stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl

Vastgoedinvesteringen hebben een grote invloed op lokale en regionale economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een pro-actieve vastgoedmarketing helpt om gebieds- en vastgoedontwikkelingen op de kaart te zetten en ondersteunt het vestigingsbeleid. De actieve marktbenadering is er primair op gericht richting en focus te geven om de meest kansrijke product-/marktcombinaties te kunnen faciliteren. Voor de beoogde kansrijke doelgroepen worden huisvestingskansen ‘onthult’ en gecommuniceerd. Daarbij is het essentieel om de juiste combinatie van alle 7 marketing P’s te creëren. Een goede locatie is ‘slechts’ een onderdeel van de ene P van Product. Het zijn alle 7 P’s samen die de concurrerende marketingmix vormen. Door de gehele marketingmix in te zetten, wordt voor de doelgroep meer waarde toegevoegd en ontstaat een concurrerende marketing cocktail. Naast de praktische Vastgoed Marketing Matrix maken wij in de analyse en strategie-fase ook gebruik van ons landelijk onderzoek Office Styles Card.

Bij stedelijke ontwikkeling komen de belangen van de gebruiker en de eigenaar samen maar op een hoger schaal-abstractieniveau. Met nadruk voor de samenleving op hoe kan het geheel meer zijn dan de som der delen? Een holistische aanpak. 

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’