Gebruikers van huisvesting

De wijze waarop men gehuisvest is zegt veel over de organisatie, net als kleding iets zegt over de persoon die het draagt. Huisvesting is daarmee veel meer dan een ‘functioneel onderdak’. Het maakt tastbaar waar je als organisatie voor staat. Het prikkelt de fantasie en inspireert tot actie. Het gebouw vertegenwoordigt een code die afhankelijk is van situatie en context. Je kunt het vergelijken met een ‘dress code’. Het is niet (alleen) ‘dress to impress’ maar (ook) ‘dress to inspire’. Kernvraag is niet wat is de benodigde omvang van de huisvesting en wat zijn de functionele en technische eisen. Dit zijn ‘slechts’ de basale randvoorwaarden. Het gaat vooral om de boodschap die men ermee communiceert en het effect van huisvesting op het gedrag en de vitaliteit van mensen. Huisvesting is onderdeel van de geïntegreerde communicatie van de merkidentiteit van de gehuisveste organisatie. 

 

Huisvesting als accelerator voor bedrijfsresultaat

Grachtenpanden

Huisvesting die is afgestemd op de corporate strategy is van grote invloed op het succes van zowel profit als non-profit organisaties. Enerzijds zijn efficiency en effectiviteit van de locatie, het gebouw en de werkplek van belang, anderzijds kan met huisvesting krachtig worden gecommuniceerd met klanten/samenleving en de eigen medewerkers: het gebouw als imagebuilder en teambuilder. Organisaties zijn effectiever als medewerkers intrinsiek gemotiveerd en betrokken zijn en daardoor meedenken en meedoen, zij zijn de motor en het hart. Of het nu ‘traditioneel werken’ is, ‘het nieuwe werken’ (HNW), Activity Based Working (ABW), ‘organisatiegericht werken’, ‘mensgericht werken’ of ‘sociaal samenwerken’, huisvesting helpt bij het faciliteren van gewenst gedrag om de meerwaarde van en voor de mensen in uw organisatie te vergroten. Om ambities waar te maken.

 

Strategie gerichte huisvesting

Het gaat in feite om strategiegericht huisvesten (SGH) waarbij de organisatiedoelen én het welbevinden van de medewerkers centraal staan en vertaald worden naar de werkomgeving.

Huisvesting maakt tastbaar waarom de organisatie doet wat men doet, helpt bij het creëren van groepsgevoel, het maakt trots en verbindt. Huisvesting ondersteunt het beleid van een organisatie, het is vergelijkbaar met een ‘theaterpodium’ waarop alles plaatsvindt. Boodschap en entourage dienen daarom congruent te zijn. Huisvesting roept bij mensen een netwerk van associaties op. Het draagt bij aan de concretisering van de gewenste ‘sense of excitement’ en mobiliseert het verlangen in mensen om er bij te horen en samen een verschil te maken. Een Gebouw is een zaak van hoofd én hart. Kortom huisvesting die bijdraagt aan het primaire proces, het welzijn van de medewerkers, met een optimale kosten-baten ratio en passend binnen de duurzaamheidsdoelstellingen.

Geheel is meer dan de som der delen

Door de integratie van onze bedrijfskundige- en vastgoedexpertise creëren wij in samenwerking met onze klanten strategiegerichte huisvesting. Huisvesting op maat, passend bij uw bedrijfsstrategie en bedrijfsstijl. ATELIER V werkt vanuit een commerciële conceptuele benadering. Concepten met verbeeldingskracht die de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van reclame en architectuur overstijgt. Waarbij het concept als rode draad de verbindende factor is tussen een benadering vanuit zowel de merk-/bedrijfsidentiteit als vanuit de fysieke werkomgeving. Waarbij de locatie, het exterieur als ook het interieur gelijkwaardige aandacht krijgen zodat het geheel meer is dan de som der delen. En mensen weer (meer) emotioneel en intellectueel betrokken raken bij de organisatie waar zij werkzaam zijn. Wij doen dit aan de hand van door ons ontwikkelde modellen zoals de AV-Strategic Alignment Matrix® , Office Styles® en de Real Estate General Positioning Survey® (RE-GPS®). Zie ook de artikelen Strategisch huisvesten en Het Strategisch gebouw ontrafeld.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’