Beleggers en ontwikkelaars

De match tussen een gebouw in zijn ruimtelijke omgeving en de huurder/gebruiker bepaalt de slaagkans van een huur- of kooptransactie. Hoe beter deze match is hoe langer men zal willen (blijven) huren en hoe kleiner de kans op leegstand.
Door meer aandacht te geven aan fit for purpose en de identiteit voor de doelgroep zijn leegstandsrisico’s te verkleinen. Dat een gebouw aan de harde selectiecriteria moet voldoen, zoals groot genoeg, veilig, op tijd beschikbaar en betaalbaar, ligt voor de hand anders komt het niet eens op de short list van de kandidaat huurder. Het zijn daarom vooral de ‘zachte’ huisvestingsfactoren die maken dat er een transactie tot stand komt. ‘Zachte’ criteria kunnen in sommige gevallen zelfs tekortkomingen bij de harde huisvestingscriteria compenseren. Het gaat om de juiste balans tussen ratio en emotie.

3000m2 gefinished_1

Kennis van gebruikers helpt leegstand voorkomen

Wij ontwikkelen voor ontwikkelaars, beleggers en financiers strategieën om projecten en vastgoedportefeuilles optimaal te laten presteren voor de gebruikers. Zodat huisvesting bijdraagt aan het behalen van de missie van de gebruiker. Wij treden daarbij op als kwartiermaker om onze adviezen te effectueren.

In onze werkwijze vormt focus op de huurder/gebruiker en pro-actieve vastgoedmarketing de rode draad in het gehele ontwikkelings- en exploitatietraject. Op een gestructureerde en pro-actieve wijze begeleiden wij de marketing en verhuur/verkoop van een object. De gekozen strategie vertalen wij in een operationeel aanvalsplan met een set van concrete afgewogen acties die resulteren in grip op de zaak. In het marketingplan wordt onder meer bepaald welke aanpassingen of accenten aan het gebouw gewenst zijn om de juiste ‘look and feel’ op te roepen en hoe de promotie moet plaatsvinden om het product ‘op het netvlies’, ‘tussen de oren’ en ‘in het hart’ van de doelgroepen te krijgen. Als opstellers van het marketingplan leiden wij de implementatie en nemen er zelf actief aan deel, dit is een essentieel onderdeel van onze aanpak en succes.

Wij maken hierbij onder meer gebruik van de door ons ontwikkelde Real Estate Marketing Matrix®. Voor het bepalen van de meest kansrijke doelgroepen maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde Office Styles®,  een segmentatie van kantoororganisaties in 7 doelgroepen met specifieke gebruikerskenmerken en kantoorvoorkeuren. Met een op de doelgroep afgestemde marketingmix realiseren wij samen met u onderscheidende proposities die beantwoorden aan de behoefte van de beoogde doelgroepen. Door onze aanpak en exclusieve belangenbehartiging weten wij vele (moeilijke) opgaven tot succes te brengen.

Gebouweigenaren met een duidelijke visie op het welzijn van de huurder hebben met deze aanpak een betere startpositie in de huidige uitdagende markt met veel leegstand. De waarde van een gebouw wordt tenslotte bepaald door zijn bewoners. Samenwerking tussen gebouweigenaar en bewoners creëert meerwaarde voor beide partijen. 

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’