Real Estate Marketing Matrix

ATELIER V VastgoedMarketingMatrix®Marketing is meer dan vraagcreatie en overtuigen om het juiste product en dienst bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Het is “The truth well told”. Het gaat om begrip van diepere menselijke behoeften en doelgroepen. In de vastgoedwereld is helaas nog te vaak het adagium dat gebouwen “marktconform” (lees marktuniform) moeten zijn. Ten onrechte wordt gedacht dat er zoiets als een homogene markt bestaat. Echter, de marktconforme gebruiker en dus ook een marktconform gebouw bestaat niet. Dit is een van de redenen van de groeiende leegstand in Nederland. Atelier V heeft een Nationaal onderzoek geïnitieerd naar het segmenteren van kantoorhoudende organisaties om tot een betere afstemming van vraag en aanbod te komen. Hieruit zijn de zeven Office styles voortgekomen.

 

Use whole brain thinking

De natuurwet dat variëteit noodzakelijk is om als soort te overleven is door de marktuniformiteit met voeten getreden. In een markt met overvloed zien we de keerzijde van de medaille. Gebouwen die nagenoeg gelijk zijn door de “one size fits all”-benadering, kunnen zich slechts onderscheiden door te stunten met de prijzen en het weggeven van lokkertjes.

Ook de gebruikers van die marktuniforme gebouwen hadden het beter kunnen doen. Voor gebruikers is het devies ‘om te kunnen kiezen moet je weten wat je wilt’. Terwijl voor de projectontwikkelaars geldt dat om gekozen te worden je moet durven kiezen voor een doelgroep.

 

Balans ratio en emotie

De essentie is dat er balans moet zijn tussen de rationele en emotionele aspecten. Behalve functioneel, veilig en gezond moet een gebouw vooral het welbevinden van de mens ondersteunen. Niet alleen ”Wat presteert het?” (rationeel) maar ook “Wat doet het met jou?” (emotioneel). Wat iemand uitstraalt is belangrijker dan wat hij zegt. Wat kleding is voor een persoon dat is huisvesting voor een organisatie. Een billboard of een gebouw?

 

Aanpak

Onze aanpak is er op gericht om gebouwen en omgevingen onderscheidend en inspirerend te laten zijn met een toegevoegde waarde die beantwoordt aan de specifieke klant- en marktbehoefte. Het gebouw afgestemd op zowel de rationele als ook de emotionele behoeften van de doelgroep. Waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker wil (blijven) huren omdat het passend is en niet vanwege het vastzitten aan het huurcontract. Hiervoor hebben wij onder andere de ATELIER V Real Estate Marketing Matrix® ontwikkeld. De Real Estate Marketing Matrix® is gebaseerd op hét basismodel van marketing: de marketingmix ofwel de 4 P’s van marketing: Prijs, Product, Promotie en Plaats (distributie). Al jaren geleden is hier nog een  5e en 6e P aan toegevoegd: Personen en Positionering. Ten slotte hebben wij specifiek voor vastgoed Politiek als laatste P opgenomen. Dit alles resulteert in 7 vastgoedmarketing-P’s: Positionering, Promotie, Prijs, Product,Personen, Politiek en Plaats. In de Real Estate Marketing Matrix® worden de 7 P’s afgezet tegen de productcyclus van het vastgoed. 

Color 5-Dial-Digit-Number-transparantDe aanpak met de Real Estate Marketing Matrix® heeft twee niveau’s. Het eerste niveau is het theoretische niveau, de ‘marketing cocktail’: het denken vanuit de 7 P’s en de 8 fasen van de productcyclus. Dit dwingt tot een integrale benadering per fase. Welke blend van de 7 marketingingrediënten is nodig om tot het beste marketingresultaat te komen? Want alleen bij de juiste cijfercombinatie gaat het slot open om waarde te creëren. Deze combinatie verschilt per fase en per project. Het tweede niveau is het praktische niveau: het invullen van de matrix met concrete keuzes en acties. Op dit niveau wordt de kracht van deze aanpak duidelijk.

De Real Estate Marketing Matrix® stelt de kansen centraal en geeft invulling aan marketing in de zin van ‘The truth well told’.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’