Prosperity Model

Prosperity ModelOrganisatiestrategie gaat over zowel de ‘hardware’ als ook over de ‘software’. De harde kant komt tot uitdrukking in de focus op effectiviteit en efficiency, waar de zachte kant de nadruk legt op aandacht voor motivatie en synergie van mensen (medewerkers en klanten). Het is zaak dat ‘hard’ en ‘zacht’ met elkaar in balans worden gebracht. De balans verschilt echter per organisatietype en verandert bovendien met het doorlopen van de levenscyclus van een organisatie. Zoals individuen zijn in te delen in verschillende life styles zo zijn organisaties in te delen in verschillende bedrijfsstijlen. Bedrijfsstijl kenmerkt zich door de cultuur (visie & waarden) en de managementstijl. Zie ook Office Styles®, een indeling van kantoororganisaties op basis van bedrijfsstijl. Een start-up heeft een andere balans dan een volwassen bedrijf of een bedrijf dat zich zelf door teruglopende omzet opnieuw moet uitvinden.

Hoe werknemers zich kunnen verhouden tot de organisatie waar zij werken wordt duidelijk met behulp van het Prosperity Model®. Het gezamenlijke kenmerk van organisaties is: meerwaarde creëren doordat mensen samen dingen doen. Het zijn uiteindelijk mensen met hun dromen, aspiraties en emoties die het succes van een organisatie bepalen. In crisistijden is er vaak vooral aandacht voor kosten en besparen en minder aandacht voor zachte aspecten zoals betrokkenheid van medewerkers. Wanneer deze balans verstoord raakt kan dit een negatieve invloed hebben op een organisatie.

“In a free enterprise the community is not just another stakeholder in business but in fact the very purpose of its existence.” Jamsetji Tata

Meerwaarde huisvesting shareholders Prosperity Model

 

Werkomgeving

In het Prosperity Model zijn drie stakeholders: de te huisvesten organisatie (inclusief haar aandeelhouders, financiers, klanten etc.), de werknemer en het algemeen belang van de gemeenschap. In het model is de onderlinge afhankelijk tussen de drie groepen stakeholders weergegeven. De meest ideale situatie voor alle stakeholders wordt gecreëerd wanneer de visie & waarden van de organisatie overlappen met de visie & waarden van de werknemers. Dit zal maken dat de werknemers zich ‘thuis’ voelen bij de organisatie waar zij voor werken, wat de vitaliteit, productiviteit en de betrokkenheid van de werknemers zal stimuleren. Hierbij hoort ook een werkomgeving die past bij de werkbeleving van de werknemers. Dit model toont aan waarom het voor organisaties zo belangrijk is om na te denken over de werkbeleving en bewust te kiezen voor een werkomgeving die (ook) past bij de medewerkers. Zie ook het artikel ‘Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity’ en Het optimum uit de huisvesting halen of uit het potentieel van de medewerkers?’.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’