Office styles

Office Styles ATELIER V smlProjectontwikkelaars en beleggers dachten in de bouwhausse van de afgelopen decennia vooral in marktconforme kantoren. Echter, de gemiddelde kantoorgebruiker bestaat niet. Daarom kan een ‘One quality fits all’ benadering voor huisvesting niet worden toegepast. Zogenaamd ‘marktconforme’ gebouwen appelleren te weinig aan de beleving van de gebruiker, zij zijn voor velen geschikt maar voor niemand interessant.

 

Nationaal onderzoek

ATELIER V real estate heeft met een consortium van partijen opdracht gegeven aan Motivaction International BV voor het uitvoeren van een nationaal onderzoek naar eigenschappen van organisaties en de wensen en eisen die zij aan kantoorhuisvesting stellen. De AV-Strategic Alignment Matrix® van ATELIER V vormt samen met het Mentality Model® van Motivaction de basis van de Office Styles.

De onderzoekshypothese was dat kantoororganisaties met min of meer dezelfde bedrijfsstijl (managementstijl, cultuur e.d.) soortgelijke eisen stellen aan hun kantooromgeving. Het blijkt dat de bedrijfsstijl, net als leefstijl bij individuen, bepalend is voor de mate waarin kantoorhuisvesting wordt ingezet als ‘dwingend korset’ of als ‘verleidelijke lingerie’.

Positionering Office Styles op Assenkruis Carl JungHet onderzoek maakte gebruik van marktonderzoek technieken die normaliter worden gebruikt voor producten met een sterk emotionele lading zoals mode, cosmetica en auto’s. Het onderzoek heeft de gebruikers van kantoorruimte in kaart gebracht en daarmee niet de kantoorgebouwen, maar de kantoorgebruikers centraal gesteld. Deze unieke aanpak heeft geresulteerd in zeven verschillende bedrijfsstij­len met ieder zijn eigen kantoorstijl, de ‘office styles’. De zeven stijlen vormen daarmee zeven marktsegmenten voor kantoorgebruikers. Elk segment heeft zijn eigen loca­tievoorkeur, uitstraling en functionele eisen. De segmenten geven inzicht in hoe de (huidige) huisvesting overkomt en in de kansen om een gewenst imago te versterken. De segmenten onderscheiden zich door de mate waarin ze aandacht geven aan de verhouding ratio en emotie en hoe zij hun (merk)identiteit tot uiting willen laten komen in hun locatie- en gebouwkeuze.

 

Toepassing

De Office Style segmenten worden samen met de ATELIER V Real Estate Marketing Matrix® gebruikt om focus aan te brengen bij de marketing van gebieden en gebouwen door keuzes te maken voor een of meerdere relevante doelgroepen. Een tweede toepassing is om gebruikers te faciliteren om hun eigen bedrijfsstijl te vertalen in een passend huisvestingsconcept voor locatie en gebouw. Hiermee kan de bestaande huisvesting worden geoptimaliseerd of een meer passend alternatief worden gevonden. Onze aanpak is er op gericht om gebouwen en omgevingen onderscheidend te laten zijn met een toegevoegde waarde die beantwoordt aan de specifieke klant- en marktbehoefte. De huisvesting afgestemd op zowel de rationele als ook de emotionele behoeften van de doelgroep. Een symbiose van bedrijfsstijlen van organisaties met de leefstijlen van individuen.

Download: Toelichting 7 Office Styles® segmenten.

 

Style Cards, de 7 segmenten in detail

1. Statusgevoelige Professionals
2. Bureaucratische Functionelen
3. Stedelijke Specialisten
4. Extraverte Trendsetters
5. Sobere Verkooporganisaties
6. Ingetogen Conservatieven
7. Maatschappelijke Dienstverleners

Zie ook website: Office Styles.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’