Onze waarden

ATELIER V-man Squaring the circle

Vanuit organisatiedoelstellingen en omgevingstrends ontwikkelt én implementeert ATELIER V als ‘bedrijfskundige architect’ strategieën voor huisvesting, vastgoed en de gebouwde omgeving. ‘Strategies for vibrant and sustainable environments where people and buildings meet’. Putting people and planet before profits. Balancing morals and values with shareholder profits.

Onze passie is het vinden van de balans van ratio en emotie, hoofd en hart, materieel en immaterieel steeds gezien vanuit de gebruiker van de gebouwde omgeving, het individu in de tribe. De balans tussen de ratio-as effectiviteit/efficiency en de emotie-as ‘community-team building’/’image building’.  Focus more on why, as well as how, buildings are built, and how user needs change over time. Transform from within.

Huisvestingsmanagement (CREM) en Asset management in hun bedrijfskundige context. Huisvesting die mensen bezield. Huisvesting tegen lagere kosten voor een productiever en duurzaam bedrijfsproces in een maatschappelijk verantwoorde setting. Huisvesting waar wellbeing en beleving van mensen centraal staat. Kortom ‘Squaring the circle by connecting the dots’.

The ancient act of squaring a circle (drawing a square with identical perimeter to the circles circumference—a non-trivial exercise of trying to pair the infinite irrationality of the circle with the rationality of the square) represents finding the perfect integration and balance between masculine and feminine aspects societally, operationally, and spiritually.

“If a client wants excellence, he has to become a well-informed client – who would understand the prerequisite qualities to be found in a good architect.” (Vitruvius, Roman military engineer and architect aprox 90-20 BC)

 

Volg je hart maar ben erbij met je hoofd

Economische doelen als winstoptimalisatie, innovatie en duurzame groei zijn belangrijke aspecten in het ondernemen maar zijn niet alleen zaligmakend. Menselijke waarden zoals zingeving, betekenis en bezieling zijn minstens even belangrijk. Wij zijn vooral gedreven door deze waarden dan alleen maar door de economische doelen. Luisteren naar het hart waarbij het verstand niet uit het oog wordt verloren geeft ons hiervoor een solide basis. From Real Estate to the Real State of Human Beings. “There is no more Business to Business (B2B) or Business to Consumer (B2C) but Human to Human (H2H).” (Bryan Kramer)

 

Natuurwetten

Als mensheid zijn we onderhevig aan de universele wetten van de natuur. Mindfulness handelen volgens de natuurwetten laat de kracht van de natuur ongehinderd stromen. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid leveren wij een bijdrage aan een duurzamere wereld door bewustwording te stimuleren dat de aarde ons gezamenlijke ‘ruimteschip’ is waar iedereen zijn verantwoordelijkheid in heeft voor zichzelf als ook voor het grotere geheel. Een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame en ethische samenleving waarin gelijke rechten gelden voor al wat leeft. Committed to making a difference, even if it’s only a small one to begin with.

 

When ideas have sex

Be a seed of consciousness and create value from ideas. Kennis delen en verspreiden leidt tot nieuwe en grotere ideeën. ATELIER V ziet het als haar taak om actief bij te dragen aan de ontwikkelingen in het vakgebied en haar enthousiasme, kennis en kunde te delen. ATELIER V werkt voortdurend aan de uitbouw van haar eigen know-how en de kennis binnen het vakgebied. Hiertoe nemen en ondersteunen wij diverse initiatieven. Onze rol als kenniscentrum en stimulator zetten wij ook in ten dienste van andere organisaties. De aanpak en visie van ATELIER V is opvallend in het hedendaagse vastgoedlandschap. Door de non-conformistische aanpak biedt ATELIER V inspiratie voor vernieuwing en kennisontwikkeling bij huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Iedere keer gericht op een duurzame en zorgvuldige vormgeving van de leefomgeving ten behoeve van de mens. Een leefomgeving die inspireert en energie-opwekkend is in plaats van energieslurpend. “The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.” (Carl G. Jung)

 

Hybrid for-profit/nonprofit

Winst die naast financieel rendement ook een sociaal rendement nastreeft vertegenwoordigt een hogere vorm van kapitalisme. Je zou het ‘contributionism’ van talenten en vaardigheden kunnen noemen omdat zowel ontvanger als gever samen resoneren en er profijt bij hebben. Het creëert een positieve cyclus van voorspoed voor zowel bedrijf als samenleving. Deze integrale benadering van Creating Shared Value (CSV) overstijgt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ATELIER V investeert met winstoogmerk, maar altijd met oog op een positieve maatschappelijke impact. Niet ‘zomaar geven’, maar investeren in innovatieve, sociale en duurzame projecten. Dit creëert kansen en verantwoordelijkheid van de ontvangers wat op termijn eenheid en een meer duurzaam resultaat oplevert voor allen.

 

Environmental design

Architecture and site planning evolved out of what is now call geomancy, the art of placing or arranging buildings or other sites auspiciously. Turning those disciplines back to their roots, restoring some of the missing pieces of the original practices, particularly the metaphysical, spiritually-based considerations for good design of the environment. 
The environment enables people to grow in their abilities. It is an eco-system consisting of 3 interconnected areas: Physical environment of real estate and facilities, Digital environment of ‘smart’ building plus online learning hubs in a digital classroom and the Social environment of usage and behaviour agreements. Workplace is also a state of mind. The environment is a catalyst for human performance and therefore has a strategic impact on the core business of any organisation. But also, on the health, well-being and consciousness of people, on a body, mind, heart and spirit level.
“Why does this space feel good?” is a similar question to “Why does this music move me to tears?” (Richard Feather Anderson)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’