Colofon Atelier-v.nl

Deze website is in nauwe samenwerking met ATELIER V ontworpen door Media Mixers uit Utrecht en gebouwd door Enrise uit Amersfoort.
Met dank aan Twan van Dommelen, Hilda Vuijk, Stevijn de Jong, Bert Laker en Jan-Willem Oostendorp.

Web-engine: WordPress.
Huisstijl: MattArt, Haarlem.
Fotografie: René P.M. Stevens; Namita Aggarwal.

Copyright >>
Disclaimer >>
Contact >>

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’