Publicaties

FREE ARTICLES – Publicaties over Corporate Real Estate Management (CREM) en Facility Management (FM), Public Real Estate Mangement en Vastgoed marketing door, met of over medewerkers ATELIER V.


Creëer waarde met uw huisvesting

Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval zijn, maar dan moet wel een aantal bedrijfskundige invalshoeken in acht worden [...]>>

Vraagsegmentatie cruciaal voor verminderen leegstand

Aanbieders van kantoren zoals projectontwikkelaars en beleggers hebben zich de afgelopen jaren vooral gericht op de grote middenmoot. Met een ‘marktconform’ gebouw dat voor zoveel mogelijk kantoorgebruikers toepasbaar is trachten zij het risico op leegstand te verkleinen[...]>>

Het Strategisch Gebouw Ontrafeld

Bestaat er zoiets als een strategisch gebouw? Het woord strategisch wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt bij gebouwen. Strategisch lijkt vooral een goed verkopend synoniem om iets belangrijker te laten lijken of in de betekenis van slim handelen. Door dit ‘verkee[...]>>

Strategisch Huisvesten

Huisvesting is geen los staand iets maar heeft sterke invloed op alle management aandachtsgebieden. Door een bedrijfskundige benadering biedt huisvesting een kans om de strategische doelen van organisaties te ondersteunen én de belangen van gebruikers te dienen. Huisvesting[...]>>

Innovatieve kantoorconcepten. Marktconforme kantoren voor niemand interessant

Marktconforme kantoren voor niemand interessant. Ir. René Stevens MBA, algemeen directeur en eigenaar van ATELIER V, adviesbureau voor huisvesting, vastgoed en stedelijke ontwikkeling, had als prikkelende uitspraak onder meer dat marktconforme kantoren geschikt zijn voor ie[...]>>

Salonkantoor bespaart meer ruimte dan flexkantoor

Het nadenken over kantoorgebruik staat volop in de belangstelling en was voor NeVaP (Nederlands Vastgoedmanagement Platform) aanleiding een bijeenkomst over innovatieve kantoorconcepten te organiseren. Het meest opvallend daarbij was de presentatie van het ‘salonkantoor’[...]>>

Sale & Leaseback van Vastgoed

Eureka of paard van Troje? Eigenaar/gebruikers van kantoren en bedrijfsruimte worden door de diverse vastgoedadviseurs veelvuldig benaderd voor sale & leaseback van hun eigendommen. Vaak heeft dit veel weg van de praktijken van pensioen- en hypotheekadviseurs die vooral [...]>>

Huisvestingsmanager als Edelsmid

Huisvestingsmanagement is als een lucifer. In potentie kun je er een inspirerend vuur mee ontsteken dat een wezenlijke bijdrage levert aan de organisatiedoelen. Net als bij een lucifer is er eerst een wrijving/weerstand te overbruggen om deze potentie te ontsluiten. Uiteinde[...]>>