Nieuwsberichten

Actualiteiten over ATELIER V.


Customer Journey through a building 2

If the DNA and culture of an organisation are translated into a melody, which building symphony fits then? Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. Bridging Real Estate and the Real State of Human Beings Research has proven that not the objective envir[...]>>

Customer Journey through a building 1

Architecture is not only visual vibration. When you go through a building it’s even more; it is as walking through the instrument itself as the instrument is being played. Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. -The Architect as Business Optimiz[...]>>

Housing is a journey, not a destination

De ultieme toets voor de effectiviteit van huisvesting is de ervaring van degene die het gebruiken. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals de Engelsen zeggen. Behalve de (subjectieve) mening van de gebruikers blijft er ook behoefte aan een objectieve toets va[...]>>

Huisvesting is gestold beleid

Real estate is solidified policy. When policy is modified real estate is difficult to ‘liquify’ again. Regularly aligning real estate strategy with company policy makes timely anticipation possible.[...]>>

Baten vs Kosten en Doeltreffendheid vs Doelmatigheid

Facility management gaat over strategische bedrijfsmiddelen die meer, dan alleen aan efficiëntie (doelmatigheid) kunnen bijdragen. Baten, kosten, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn te onderscheiden maar, niet te sche[...]>>

Feelings on display

In the project Eunoia II (Beautiful thought) the artist Lisa Park puts her feelings on display. With biosensors and an brainwave sensor (EEG) headset she made the invisible energy of emotions visible. Lisa believes that what is inside us, more than 60% of wate[...]>>

Golden Key of Golden Ratio explained

Featured Video Play Icon
Check out this wonderful animation about the Golden Key or Golden Ratio by Jonathan Quintin. The golden ratio is the golden thread that weaves it’s way through the tapestry of creation, uniting diverse and contrasting elements into a harmonious whole. The bea[...]>>

Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen

Featured Video Play Icon
In dit SPRYG Real Estate Academy Webinar ‘Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen’ legt René Stevens de werking uit van het bedrijfskundige model Real Estate General Performance Survey® (RE-GPS) en wordt de samenhang behandeld van het Strategic Alig[...]>>