Nieuwsberichten

Actualiteiten over ATELIER V.


Housing is a journey, not a destination

De ultieme toets voor de effectiviteit van huisvesting is de ervaring van degene die het gebruiken. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals de Engelsen zeggen. Behalve de (subjectieve) mening van de gebruikers blijft er ook behoefte aan een objectieve toets va[...]>>

Work environment 8 Layers of Change

The work environment is solidified policy. When policy is modified real estate is difficult to ‘liquify’ again. Regularly aligning real estate strategy with company policy makes timely anticipation possible. Most of the time during the design phase “Fo[...]>>

Added value benchmark

Presenting end report added value benchmark, ‘From cost driven towards total business value driven’. A study among several Dutch universities of applied sciences. – The Architect as a Business Optimizer – ‘Squaring the circle by connecting the dots’[...]>>

Vooronderzoek WOZ Woning REN

Het belang van secundaire objectkenmerken woningen bij de bepaling van de WOZ-waarde – Vooronderzoek WOZ Woning REN. Recent hebben ATELIER V real estate B.V. en TU Eindhoven hun rapport opgeleverd. Opdrachtgevers waren de Waarderingskamer en de Belastingsamenwerking We[...]>>

ATELIER V & Cleverstone strategische partners

Vanaf 26 februari 2018 zijn ATELIER V en Cleverstone een strategische samenwerking aangegaan. Cleverstone gaat met ATELIER V samenwerken op het gebied van strategische organisatie- en vastgoedvraagstukken. Gebouwen spelen een belangrijke rol in economische en maatschappelijk[...]>>

Customer Journey through a building 2

If the DNA and culture of an organisation are translated into a melody, which building symphony fits then? Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. Bridging Real Estate and the Real State of Human Beings Research has proven that not the objective envir[...]>>

Customer Journey through a building 1

Architecture is not only visual vibration. When you go through a building it’s even more; it is as walking through the instrument itself as the instrument is being played. Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. -The Architect as Business Optimiz[...]>>

Baten vs Kosten en Doeltreffendheid vs Doelmatigheid

Facility management gaat over strategische bedrijfsmiddelen die meer, dan alleen aan efficiëntie (doelmatigheid) kunnen bijdragen. Baten, kosten, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn te onderscheiden maar, niet te sche[...]>>