Housing is a journey, not a destination

De ultieme toets voor de effectiviteit van huisvesting is de ervaring van degene die het gebruiken. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals de Engelsen zeggen.

Behalve de (subjectieve) mening van de gebruikers blijft er ook behoefte aan een objectieve toets van de feitelijke prestaties van huisvesting. Om zo te kunnen beoordelen of de beoogde effectiviteit (doeltreffendheid) van de huisvesting op een efficiënte (doelmatige) wijze op tijd, binnen aanvaardbare risico’s en budget wordt gerealiseerd. 
> English translation

 

 

SMARTI Strategic Housing Roadmap

In een Customer Journey Map komen deze beide toetsen, subjectief (reiservaring) en objectief (bestemming, reistijd, kosten), samen. Het grote voordeel is dat de primaire functie van huisvesting, mensen met hun processen faciliteren, de rode draad is in plaats van meestal alleen geld en risico’s.

De Strategic Housing Roadmap is een ‘kaart’ met een versimpeling van het eigen huisvestingslandschap waarop de geplande reisroute is uitgestippeld én het gewenste reistempo is berekend. De Real Estate GPS helpt om de huidige positie en de bestemming op de kaart te bepalen en zo nodig een midcourse correctie door te voeren om weer op de hoofdkoers te geraken. Kleine voortdurende koerscorrecties geeft een rustigere ‘reiservaring’ voor de gebruikers. Dit in tegenstelling tot de gangbare praktijk waarin de huisvestingsprestaties eerst zodanig buiten de geaccordeerde acceptabele bandbreedte geraken dat er een forse en abrupte koerscorrectie nodig is. Met als resultaat een schokkend verlopende reis en voor het management een grillige financiële reiservaring. Om nog maar te zwijgen van de gederfde baten omdat de gebruikers van de huisvesting niet optimaal konden presteren vanwege de minder effectieve werk-/studie-/zorgomgeving.

Voordat de huisvestingsreis start wordt een betrouwbaar te volgen koers bepaald. Die koers is SMARTI:

  • Specifiek (Who, what, where, why, which) – De bestemming staat vast.
  • Meetbaar (IST-SOLL) – De route en het reistempo zijn berekend.
  • Actie (How) – Er wordt rekening gehouden met verkeersopstoppingen en weersomstandigheden onderweg.
  • Realistisch (Worthwhile) – De coördinaten zijn bekend en bijsturing is mogelijk.
  • Tijdgebonden (When) – De momenten waarop huisvestingsprestaties (‘lading’) moeten worden afgeleverd staan vast.
  • Inspirerend (Engagement) – Het reisgezelschap heeft teamspirit en is gemotiveerd.

 

Strategic Housing Roadmap management game

De Strategic Housing Roadmap management game biedt de mogelijkheid om eigen organisatiedoelen als uitgangspunt te nemen. Al spelenderwijs verkent men samen met relevante stakeholders de huisvestingsprestaties en interventies die bijdragen aan de gekozen organisatiedoelen zoals verwoord in strategie en beleidsdocumenten.

Tijdens deze virtuele verkenningstocht bepaalt men ook samen de prioriteiten van de organisatiedoelen waar huisvesting direct en indirect een bijdrage aan kan leveren. De doelen met de hoogste prioriteit worden SMARTI gemaakt.

Daarmee kan gedurende de levenscyclus van de huisvesting objectief en transparant bewaakt, getoetst en gerapporteerd worden of de huisvesting nog op koers ligt (in de ideale situatie 4x per jaar). Als dat niet het geval is, is een tijdige afweging voor een bijsturing mogelijk om de huisvesting, binnen de vooraf geformuleerde kritische efficiëntie en effectiviteit drempelwaarden te houden. Gebruikers kunnen zo gefocust blijven op de ‘journey’, het proces en hun activiteiten in de werk-/leer-/zorgomgeving.

“Success requires a Strategic Housing Roadmap and (meaningful) performance measurements!”

> English translation

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’