Vooronderzoek WOZ Woning REN

Het belang van secundaire objectkenmerken woningen bij de bepaling van de WOZ-waarde – Vooronderzoek WOZ Woning REN. Recent hebben ATELIER V real estate B.V. en TU Eindhoven hun rapport opgeleverd.
Opdrachtgevers waren de Waarderingskamer en de Belastingsamenwerking West-Brabant. Het rapport is openbaar en beschikbaar onder (ISBN: 978-90-386-4492-9)

Dit explorerende onderzoek gaat over het benoemen en objectief meetbaar en traceerbaar maken van de meest relevante (secundaire) objectkenmerken van de omgeving en locatie van woonobjecten en de kenmerken van de woning zelf. De primaire objectkenmerken zijn de fysieke kenmerken van het WOZ-object zoals:

  • De grootte (inhoud, oppervlakte, kadastrale onderbouwing).
  • Bouwjaar
  • Adres (relatie met Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
  • Objectsoort/type.
  • Objectonderdelen (aan- en of bijgebouwen, dakkapellen etc.).

De secundaire objectkenmerken zijn ligging, kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen (LKOUDV). Deze LKOUDV-factoren worden altijd in relatie tot vergelijkbare objecten binnen eenzelfde gemeente toegekend.

De resultaten van dit vooronderzoek geven een voorzet hoe de WOZ-aanslagen voor woningen efficiënter, effectiever en transparanter te maken zijn. Het beoogt de onderbouwing van de modelmatige taxatie in het taxatieverslag te verbeteren. Hiervoor is naast regressie analyses op woning-transactie data om de relevante kenmerken te identificeren, de REN-methodiek (Real Estate Norm) gebruikt om de gevonden kenmerken te duiden in een 5-punt schaal. De REN-methodiek is een aantal jaren geleden al geïntroduceerd bij het onderbouwen van de WOZ-aanslag van brandstofverkooppunten. De verwachting is dat dit een behoorlijke besparing oplevert en dat de transparantie naar de burgers verbetert.

De gehanteerde onderzoeksopzet sluit aan op de kern van de Waarderingsinstructie 2017: “De structuur van het taxatiemodel voor de woningen en alle gebruikte kengetallen en parameters moeten worden gebaseerd op de samenhang tussen de waarde relevante objectkenmerken en de verkoopcijfers van woningen.”

– The Architect as a Business Optimizer –
‘Squaring the circle by connecting the dots’