Vooronderzoek WOZ Woning REN

Het belang van secundaire objectkenmerken woningen bij de bepaling van de WOZ-waarde – Vooronderzoek WOZ Woning REN. Recent hebben ATELIER V real estate B.V. en TU Eindhoven hun rapport opgeleverd.
Opdrachtgevers waren de Waarderingskamer en de Belastingsamenwerking West-Brabant. Het rapport is openbaar en beschikbaar onder (ISBN: 978-90-386-4492-9)