Meerwaarde creëren met huisvesting: een holistische methode

Hoe kun je met huisvesting meerwaarde creëren? Als antwoord op deze vraag ontwikkelde René Stevens de Real Estate General Performance Survey (RE-GPS)1. Belangrijk daarbij is een holistische visie, waarbij een regisseur ervoor zorgt dat bij huisvesting de verschillende onderdelen zodanig op elkaar worden afgestemd dat ze het belangrijkste kapitaal van een organisatie, de medewerker, optimaal faciliteren. Daarbij voert de regisseur vervolgens regelmatig ‘functioneringsgesprekken’ met het gebouw. 

De boom als metafoor. De wortels van een organisatie – ICT, CREM, FM-Diensten en FM-middelen – moeten op elkaar zijn afgestemd. Om hen optimaal te laten bijdragen is het echter nodig dat ze integraal worden afgestemd op de stam: Human Resources. 

Lees verder in het artikel ‘Meerwaarde creëren met huisvesting: een holistische methode’ gepubliceerd in F-Facts magazine. (F-Facts | december 2017)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’