Het onderwijs vast goed in 2032

Net als leefstijlen voor consumenten, bedrijfsstijlen voor organisaties heeft het onderwijsconcept c.q. de onderwijsstijl een directe relatie met (school)huisvesting.
Afgelopen winter schreven we “Het onderwijs is vast goed!”*. Kort kwam dit artikel op het volgende neer: “Als (aanstaande) ouders gaan we er vaak vanuit dat het vast wel goed zit met het onderwijs. Ongeacht het adagium van “We leiden kinderen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”, brengt “ons” onderwijs al decennialang generaties voort die zich staande weten te houden op de (inter)nationale arbeidsmarkt. Maar is dat niet een ad antiquitatem, een drogreden waarbij er een (mogelijk) verkeerd beroep op het verleden wordt gedaan?

 

Huisvesting congruent met het onderwijsconcept

Het is (bijna) een publiek geheim dat de meeste basisscholen in Nederland gemiddeld 40 jaar oud zijn. Inherent aan die constatering lijkt het gerechtvaardigd om de geschiktheid van dat vastgoed ten opzichte van het onderwijs ter discussie te stellen. Het is nu een utopie om te veronderstellen dat elke basisschool stante pede nieuwbouw krijgt. Maar de vraag is ook of dat nodig is. Centraal staat de vraag: Hoe maken we huisvesting congruent met het onderwijsconcept?

Wat is de ideale huisvestingssituatie voor een gegeven onderwijsconcept waarbij “Forms follows function”? Door de huisvestingsingrepen te benoemen die een bijdrage leveren aan het onderwijsconcept en deze SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te maken, is het mogelijk om de feitelijke prestaties van de bestaande schoolgebouwen te vergelijken met de gewenste prestaties en zo de huisvesting meer congruent te maken met het primaire proces. Huisvesting als vliegwiel draagt zo haar ‘steentje’ bij aan Onderwijs (in) 2032.

‘Goed’ vastgoed is congruent met het gekozen onderwijsconcept en draagt bij aan vast ‘goed’ onderwijs.

Lees verder op Slideshare het artikel “Het onderwijs vast goed in 2032”. Een co-productie van ATELIER V en Partners en van Heun.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’