Alignment of Corporate Infrastructure creates value

Alignment of Corporate Real Estate Management + Facility Management + ICT + Human Resource Management = VALUE CREATION.

Samenhang tussen strategische ambities en inzet bedrijfsmiddelen huisvesting/FM/ICT bevordert dialoog over onderlinge afstemming en consistentie. Op natuurlijke momenten, zoals functioneringsgesprekken, kan de gebruiker van de werkomgeving naar zijn tevredenheid over de huisvesting/FM/ICT worden gevraagd.