REN en NEN 8021 waardering gebruiksprestatie

Gebouwen kunnen op het eerste gezicht gelijk ogen. En zelfs gelijk zijn in prijs. Toch zijn er verschillen die maken dat het ene gebouw minder efficiënt is en duurder om in te richten voor de beoogde werkprocessen dan het andere gebouw. De koopprijs is gelijk, maar de waarde voor de ondernemer is verschillend. Het vergelijken van twee gebouwen is als het vergelijken van appels en peren: gemakkelijk om de verschillen op het eerste gezicht te ontdekken, maar allesbehalve eenvoudig om vast te stellen welk gebouw het beste past (‘fitness for use’) voor een bepaalde gebruiker of doelgroep. Meestal wordt pas achteraf gevraagd hoe tevreden de gebruiker is met een gebouw in plaats dat van tevoren de consequenties van bepaalde huisvestingsbeslissingen worden gesimuleerd.

Als eigenaar/verhuurder maar zeker als gebruiker/huurder van een gebouw wilt u weten in hoeverre de huisvesting voldoet aan de beoogde gebruiksdoelen.

Wij hanteren hierbij de al ruim 20 jaar beproefde en recent geheel vernieuwde REN-norm voor verschillende soorten vastgoed zoals kantoren, bedrijfsgebouwen, onderwijsgebouwen, winkels, en woningen. Sinds 2014 is er ook de NEN 8021 methodiek (alleen voor kantoren) beschikbaar voor het in kaart brengen en waarderen van de verlangde huisvestingsprestaties door de gebruiker en de feitelijke prestaties van de huidige of beoogde huisvesting.

Objectieve waardering bevordert communicatie
De gehanteerde REN methodiek geeft een objectieve waardering van de gevraagde en geleverde gebruiksprestaties van diverse typen gebouwen. Daarbij worden op transparante wijze de locatie en gebouwkenmerken vergeleken met de wensen en eisen voor het gebruik. De gebruikseisen van de te huisvesten organisatie worden in een gebruikersprofiel samen met het relatieve gewicht dat de gebruiker er aan toekent vastgelegd en dienen als referentie voor de mate waarin de verlangde prestaties daadwerkelijk geleverd worden.

Het matchen van vraag en aanbod vindt plaats op thema’s als Aantrekkelijkheid/beleving, Bereikbaarheid/logistiek, Voorzieningen/Ondersteunende diensten, Aanpasbaarheid, Klimaat/Duurzaamheid/Environment, Gezondheid/Veiligheid en Onderhoud.

Samen met u bepalen we op elk van deze thema’s de mate van belang door het toekennen van meetbare wegingsfactoren. Op deze wijze ontstaat er snel inzicht in de verschillen tussen de wensen die de gebruiker heeft en potentiële huisvestingsoplossingen. Het is zowel toepasbaar bij een gebouw maar ook voor het doorlichten van een vastgoedportefeuille van meerdere gebouwen verspreid regionaal, nationaal of zelfs internationaal.

Juiste keuzes maken
De vergelijkingen gemaakt met de REN-norm stellen u in staat om objectief te kiezen tussen de mogelijke alternatieven. Geen enkel gebouw zal een 100% match opleveren. In een bijgaand rapport worden de mogelijke oplossingen toegelicht om het gat (mis-match) die uit de confrontatie van vraag en aanbod volgt te dichten of te verkleinen. De gewichten die vooraf zijn toegekend aan de gebruikerswensen zijn daarbij leidend.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Wij zijn u graag van dienst. Email (Enable Javascript to see the email address)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’