WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN ATELIER V

De interactie tussen mensen en de fysieke en digitale werk-/leer-/zorgomgeving vormt de rode draad bij Huisvestingsmanagement (CREM) en Facility Management (FM). Huisvesting tegen lagere kosten voor een productiever en duurzaam primair proces in een maatschappelijk verantwoorde context. Huisvesting die mensen bezield. Huisvesting als katalysator en hefboom voor processen in het gebouw. Huisvesting die zowel efficiënt (doelmatig) maar vooral effectief (doeltreffend) is. Huisvesting als strategische kans in plaats van operationele hoofdpijn. > English translation

 

We help you do it yourself by sharing our knowledge and insights.
We innovate by doing.

 

Huisvesting, inclusief facilitair, is een van de kritische secundaire bedrijfsprocessen. Het vereist integratie en samenhang met andere bedrijfsprocessen zoals HRM, Finance en ICT en de bijbehorende systemen, zodat naast ondersteuning van het primaire proces, de interne informatie voorziening en externe verantwoording op orde zijn. Huisvestingsbeleid is per definitie een afgeleide van het organisatiebeleid. Toetsing van huisvestingsprestaties dient daarom inzicht te geven hoe strategische beleidsdoelen worden gefaciliteerd.

Vanuit organisatie doelstellingen en omgevingstrends ontwikkelt én implementeert ATELIER V als bedrijfskundig architect strategieën voor het gebruik van huisvesting, vastgoed en de gebouwde omgeving. Onze passie is het vinden van de balans van ratio en emotie, van hoofd en hart, materieel en immaterieel. Steeds gezien vanuit de gebruiker van de gebouwde omgeving, de mens. De balans tussen de ratio-as van effectiviteit versus efficiency en de emotie-as van ‘community/team building’ versus ‘image building’.

 

The “E” of real estate – Plekken die werken in plaats van ‘werkplekken’.
An integrated work environment ecosystem.

 

Functioneringsgesprek medewerkers

Tevredenheid van medewerkers met de werkomgeving, het samenspel van Gebouw, Facilitair en ICT, is de mate waarin de combinatie tegemoet komt aan hun wensen en behoeften. In hoeverre ondersteunt de fysieke (Bricks) en digitale (Bytes) werkomgeving hun werkzaamheden, welzijn en gezondheid? Het is echter ook nauw verbonden met de tevredenheid over de sociale (Behaviour) werkomgeving en het werk zelf.

Het periodieke HR-functioneringsgesprek besteedt wel aandacht aan het presteren van de medewerkers, maar niet of nauwelijks aan de omgeving waarin ze moeten presteren. Een uitvraag over de werkomgeving in combinatie met het periodieke HR-functioneringsgesprek biedt kansen voor het aantrekken, beter faciliteren en behouden van medewerkers.

 

“If you change the environment, you change the people.” (R. Buckminster Fuller)

 

Be smart and make real estate strategy SMARTMaking Real Estate Strategy SMART

Een architect is van oudsher een holistische bouwmeester, maar door de specialisaties werd de professie huisvesten steeds meer verknipt en resulteerde in kakofonische disharmonie in plaats van de beoogde harmonische resonantie. Het geheel van vastgoed, facility diensten, middelen, ICT (Outer Environment of real estate) en gebruiks-/gedragsafspraken, Human Capital Management (Inner Environment, the real state of human beings) geeft huisvesting een levende en inspirerende ziel en maakt dat het voor de gebruiker functioneert.

Als consultants voor huisvesting geven we opnieuw inhoud aan het holistische begrip ‘bouwmeester’.  Wij coördineren tijdens het (ontwerp-/huisvestings-)proces de betrokken disciplines en zorgen ervoor dat hun inbreng wordt afgestemd en getoetst op samenhang en volledigheid. Op basis van uw strategische uitgangspunten ontwerpen wij een SMART monitoring en rapportagesysteem voor doorlopende verbetering van het huisvestingsproces en de gebruikers ervaring en well-being tijdens de beheer-/gebruiksfase.

 

‘Grownup’ smaakmaker met een
‘Startup’ nieuwsgierigheid en gedrevenheid.

The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’