WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN ATELIER V

De interactie tussen mensen en huisvesting vormt de rode draad bij Huisvestingsmanagement (CREM) en Facility Management (FM). Huisvesting tegen lagere kosten voor een productiever en duurzaam primair proces in een maatschappelijk verantwoorde context. Huisvesting die mensen bezield. Huisvesting als katalysator en hefboom voor processen in het gebouw. Huisvesting die zowel efficiënt (doelmatig) maar vooral effectief (doeltreffend) is. Huisvesting als strategische kans in plaats van operationele hoofdpijn.

Vanuit organisatie doelstellingen en omgevingstrends ontwikkelt én implementeert ATELIER V als bedrijfskundig architect strategieën voor huisvesting, vastgoed en de gebouwde omgeving. Onze passie is het vinden van de balans van ratio en emotie, van hoofd en hart, materieel en immaterieel. Steeds gezien vanuit de gebruiker van de gebouwde omgeving, de mens. De balans tussen de ratio-as effectiviteit versus efficiency en de emotie-as ‘community/team building’ versus ‘image building’.

 

Be smart and make real estate strategy SMARTMaking Real Estate Strategy SMART

Een architect is van oudsher een holistische bouwmeester, maar door de specialisaties werd de professie huisvesten steeds meer verknipt en resulteerde in kakofonische disharmonie in plaats van de beoogde harmonische resonantie. Het geheel van vastgoed, facility diensten, middelen, ICT en werkafspraken (the Outer Environment of real estate) en Human Capital Management (Inner Environment, the real state of human beings) geeft huisvesting een levende en inspirerende ziel en maakt dat het voor de gebruiker functioneert.
Als consultants voor huisvesting geven we opnieuw inhoud aan het holistische begrip ‘bouwmeester’.

‘Grownup’ smaakmaker met een ‘Startup’ nieuwsgierigheid en gedrevenheid.

The Architect as Business Optimizer-