De kunst van het vergelijken

Productiemiddel voor de gebruiker, winstmaker voor de ontwikkelaar, continuïteit voor de belegger, zekerstelling voor de financier. Huisvesting is een beslissende factor in het renderen van organisaties. Maar in welke mate? Veranderende economie, marktmechanismen, wetgeving en gebruikerswensen beïnvloeden de waarde. Van valuta en aandelen kennen we elke seconde de prijs. Maar in de waardeontwikkeling van onroerend goed is zelfs op jaarbasis moeilijk inzicht te krijgen.

Dit besef groeit. Fingerspitzengefühl blijkt niet langer genoeg. Geen vastgoed object is hetzelfde. De waarde ervan is niet louter een kwestie van geïnvesteerd vermogen of financieel rendement. De manier waarop het een organisatieproces ondersteunt, een imago onderstreept en verschillende levensfasen kent, is bepalend. Waarderen is de kunst van het geïntegreerd vergelijken van vraag- en aanbodspecificaties. Een kunst die staat of valt met bijzondere deskundigheid. Een kunst waarbij belangenverstrengeling onaanvaardbaar is.

De juiste huisvesting past als een schelp om de oester. Op maat, veilig, comfortabel, functioneel. Huisvesting koestert het meest zeldzame en waardevolle immers in zich. De organisatie die de huisvesting gebruikt. Perfect geselecteerd vastgoed is het uurwerk van de beleggingsportefeuille. Ongeacht het cyclisch verloop van de markt vermeerdert dan de toegevoegde waarde van het object. Zeker en gestaag.

Huisvesting beïnvloedt het rendement van een organisatie en moet aansluiten op de behoeften van gebruikers en eigenaren. Met inzichtelijke, objectieve en meetbare criteria bepalen van de financiële waarde, de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het vastgoed voorkomt en vermindert kosten door over-prestatie en productieverlies door onder-prestatie.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’