Locatie en gebouw, de kruiden voor waardecreatie

Wat specerijen zijn in een gerecht dat zijn locatie en gebouw voor de waardecreatie van een organisatie. Een relatief kleine hoeveelheid specerijen kan een gerecht maken of breken. Huisvestingskosten vertegenwoordigen gemiddeld ‘slechts’ circa 8-12% van de jaarbegroting. Personeelskosten vertegenwoordigen gemiddeld circa 70-80% van de jaarbegroting. Huisvesting is een hefboom die de productiviteit van de grootste kostenpost in een organisatie, de medewerkers, beïnvloedt.

Positioneren is keuzes maken. Wat laat je zien wie je als organisatie bent en wat niet. Een gebouw is meer dan alleen een functioneel en betaalbaar onderdak. Met huisvesting draag je bij aan het proces van waardecreatie voor de bewoner van het gebouw. Een balans van beleving en gebruikswaarde geeft een significante meerwaarde.
Hoe kun je huisvesting inzetten voor waardecreatie? Je hebt de boekhouder benadering van ‘Meten is weten en gissen is missen’ en de ondernemersbenadering van ‘Eerst geloven dan  zien”. Door beide benaderingen samen te smeden tot een juweel ontstaat waardecreatie. Het geheel is meer dan de som der delen.

Elk keuzeproces wordt bepaald door invloed van de linker en rechter hersenhelft. Ieder mens heeft een voorkeur voor ratio of emotie en zal daardoor sneller door cijfers of beelden worden aangetrokken. Feit blijft dat ieder mens een linker en rechter hersenhelft heeft die van invloed zijn op hoe we dingen zien, ervaren en beoordelen.
Bij de marketing van auto’s begrijpt men dit en past men het toe. Wilt u een auto voor de linkerkant van uw hersenen of liever een voor de rechterkant? De linkerkant legt de nadruk op ‘Wat kan de auto?’ en de rechterkant legt de nadruk op ‘Wat doet de auto met jou als mens?’ De harde rationele benadering versus de zachte gevoelsbenadering.

Huisvesting is vergelijkbaar met kleding. Wat kleding is voor een mens dat is huisvesting voor een organisatie. Zowel kleding als huisvesting dienen beschermend en functioneel te zijn. Bij kleding vormen deze rationele eisen het topje van de ijsberg. De emotionele eisen zijn het deel onder water. Bij huisvesting is het heel veel ratio en weinig emotie. Bij kledingkeuze gaat het vooral om de emotionele aspecten. Over ergens bij willen horen, je zelf verfraaien, je identiteit uitdrukken en je goed voelen. Aspecten die het verschil maken in het keuzegedrag van mensen. Bij huisvesting zijn deze emotionele aspecten zwaar onderbelicht en voert ratio de boventoon.

Al sinds decennia zijn er slechts drie redenen dat huisvesting een gespreksonderwerp is voor het management. Ten eerste als de organisatie groeit. Er is behoefte aan extra huisvesting. Ten tweede de omzet loopt terug en er moet worden bezuinigd. Ten derde het tweede is te lang gedaan nu is de huisvesting verouderd en versleten en er is onvoldoende gereserveerd voor vervanging. Er is een vierde reden. In toenemende mate groeit het besef dat huisvesting meer is dan een kostenpost. Met huisvesting kan er ook waarde worden toegevoegd. Waarde voor de organisatie én voor de mensen die werkzaam zijn in het gebouw. Huisvesting die bijdraagt aan het gezamenlijke doel en de reden waarom mensen elke dag samenwerken.

Huisvesting zegt veel over de organisatie die het gebruikt. Net als kleding iets zegt over de persoon die het draagt. Huisvesting is daarmee veel meer dan een functioneel onderdak. Het maakt tastbaar waar je als organisatie voor staat. Het gaat om de boodschap die het gebouw communiceert en het effect op het gedrag van mensen. Het prikkelt de fantasie en inspireert tot actie. De succesvolle organisatie weet beide hersenhelften aan te spreken en te balanceren. Zij kent de balans voor de eigen organisatie en de balans die past bij de doelgroep die ze wil bereiken. Dit geeft bezielde gebouwen waar het prettig vertoeven is. Plekken die werken in plaats van slechts werkplekken.

Huisvesting ondersteunt het beleid van een organisatie, het is vergelijkbaar met een ‘theaterpodium’. Entourage, boodschap en rekwisieten dienen daarom congruent te zijn. Het helpt bij het creëren van groepsgevoel, het maakt trots en verbindt. Het mobiliseert het verlangen in mensen om er bij te horen en samen een verschil te maken.
Organisaties zijn effectiever als medewerkers intrinsiek gemotiveerd en betrokken zijn en daardoor meedenken en meedoen.  Zij zijn de motor en het hart van een organisatie. Huisvesting helpt bij het faciliteren van gewenst gedrag. Om de organisatiedoelen te realiseren én het welbevinden van de medewerkers te vergroten. Om ambities waar te maken.

Voor de marketing van uw organisatie kunt u huisvesting inzetten. Huisvesting is een effectief communicatiemiddel dat bijdraagt aan de merkbeleving van een organisatie. Het maakt het merk tastbaar voor medewerkers en bezoekers. Een gebouw als 3D-billboard. De synergie tussen bedrijfsstrategie, corporate branding en huisvesting.
Huisvesting is een tastbare ruimtelijke verbeelding van de identiteit van een organisatie. Als de missie van een organisatie door en in de huisvesting ervaren kan worden draagt dit bij om de juiste medewerkers aan te trekken. Mensen die zich identificeren met de missie en daardoor een grotere betrokkenheid tonen. Een betrokkenheid die het arbeidscontract overstijgt.

Wanneer een organisatie staat voor geldbewust, is het niet logisch wanneer de huisvesting grootsheid uitstraalt, wat automatisch de gedachte “wat zal dat wel niet kosten?” bij veel mensen oproept. Of wanneer men staat voor duurzaamheid, en een nieuw kantoor bouwt, terwijl het oude ogenschijnlijk nog voldoet of is aan te passen aan de eisen en wensen. Je kunt een trainingspak aantrekken en denken dat je daardoor sportief bent geworden. Bij het aanmeten van een gebouw gaat hetzelfde op. Een gebouw kan worden ingezet als dwingend korset of als verleidelijke lingerie. Maar het is de cultuur, managementstijl en het voorbeeldgedrag die maken dat een gewenste verandering aanslaat en beklijft.

Het merendeel van de programma’s van eisen kenmerken zich door een analytische opsomming van eisen en functies. De gevoelsbenadering, ‘wat doet het gebouw met jou als mens?’, is minimaal aanwezig of ontbreekt geheel. Terwijl we toch weten dat een gebouw een grote invloed heeft op de arbeidstevredenheid en dus de productiviteit van mensen.
De meeste gebouwen zijn zogenaamde ‘markt conforme’ gebouwen. Of te wel uniforme gebouwen. Geschikt voor velen maar voor niemand echt onderscheidend. Hoe maak je er nu toch je eigen huisvesting van? Dit bereik je door de juiste balans tussen ratio en emotie, Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk.

Een gepassioneerd management zet haar gebouw in om de organisatiemissie tastbaar te maken. Het zijn de dingen die mensen willen en die ze voelen, die maken dat een zielloos gebouw leven wordt ingeblazen.  Huisvesting helpt zo bij de positionering van de organisatie én het motiveren van haar gebruikers om samen de bedrijfsdoelen te realiseren.
Een gebouw met de juiste dosis relevante emotie inspireert medewerkers tot gewenst gedrag. Huisvesting als een 3D-billboard om uw organisatie te positioneren en te laten zien waar u voor staat. Het is niet ratio of emotie. Het gaat om het vinden van de eigen verhouding tussen ratio en emotie. WEES JEZELF!

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’