NEN 8021 bouwt voort op REN-norm jaren negentig

De presentatie van de Ontwerp NEN 8021 tijdens de Provada 2013, gaf mij als co-founding father en voormalig directeur Stichting Real Estate Norm Nederland, een tevreden gevoel, dat het gedachtegoed van de REN-norm uit de jaren negentig zijn weg had gevonden naar het Nederlands Normalisatie Instituut. Begin 2014 ziet de NEN 8021, ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’ het licht. 

Nu is het wachten dat in de volgende editie van de NEN 8021 ook de Real Estate Norm Bedrijfsgebouwen (1993) de plek krijgt die het verdient.


REN-norm logo insideEen objectief meetsysteem, zoals de recente NEN 8021, ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’, helpt om concrete Key Performance Indicators (KPI’s) te kunnen benoemen en monitoren. Deze bouwt voort op de REN-norm methodiek uit de jaren 90. Het uitgangspunt voor de REN-norm en NEN 8021 is het gebruik van eenduidige maar eenvoudige lekentaal die voor de gebruiker van het vastgoed te begrijpen is. Het voornaamste doel is een gemeenschappelijke taal te gebruiken die door zowel gebruiker van het vastgoed als de vastgoedprofessional wordt begrepen om heldere communicatie te bevorderen.

In de NEN 8021 zijn de ‘zachtere’ huisvesting aspecten die een wezenlijke impact hebben op het gedrag en welbevinden van mensen in gebouwen (nog) niet meegenomen. Zie ook REN en NEN 8021 waardering gebruiksprestaties. (René P.M. Stevens MSc Arch/MBA)

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’