Waarom bedrijven goed zijn in het aanpakken van maatschappelijke problemen

Waarom wenden wij ons eigenlijk van oudsher tot non-profit organisaties, NGO’s en overheden om de grootste maatschappelijke problemen op te lossen? Dat vraagt Michael Porter zich hardop af tijdens deze net uitgebrachte TED Talk.
Porter geeft toe dat hij bevooroordeeld is als businessschool professor, maar- net als de beweging van social entrepreneurs- ziet hij grote kansen voor ondernemers die met hun business-skills en probleemoplossend vermogen op een effectieve manier maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken. Zoals de klimaatverandering, armoedebestrijding en de toegang tot water.

Porter vat mooi samen waarom JUIST ondernemers zich moeten bezighouden met de aanpak van sociale en ecologische uitdagingen. Porter: “Because when business solves a problem, it makes a profit — which lets that solution grow”.

Bekijk de inspirerende TED Talk van Prof. Michael Porter (Havard Business School)