Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity?

Als huisvestingsprofessional wordt u dagelijks op tactisch en operationeel niveau geconfronteerd met de impact van de strategische koers van uw organisatie. Gewapend met deze ervaring, wat zou u anders doen als u de strategische koers kon bepalen?
In dit artikel wordt u meegenomen in de strategische denkwereld van het algemeen management en hoe u met huisvesting een wezenlijke tactische bijdrage kunt leveren aan de Profit (goed voor organisatie) en bovendien aan Prosperity (goed voor allen).
De huidige economische situatie maakt het voor nagenoeg alle organisaties noodzakelijk om kritisch te kijken naar kostenreducties maar tegelijkertijd ook naar omzet behoud/verhoging.

Hoe kan huisvesting bijdragen aan het vinden van de juiste balans tussen aan de ene kant bezuinigen op kosten en aan de andere kant investeren voor omzetbehoud en wellicht omzetverhoging?

Strategie gaat in basis over waardevermeerdering voor alle stakeholders en hoe dat op een duurzame wijze is te bereiken, zodat het bestaansrecht van de organisatie in stand blijft. Met huisvesting kan ook waarde worden toegevoegd. Maar welke waarde en voor wie? Lees verder in het artikel “Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity?” gepubliceerd in het Facility Management Magazine (20130913 FMM-Facto Media).

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’