Huisvesting toe aan ‘hard system reset’

Ons economisch systeem is toe aan een ‘hard system reset’ of zelfs aan een ‘restore to factory default’ alleen een ‘refresh’ is onvoldoende. Als de zaag bot is geworden moet je niet met nog meer inspanning doorzagen maar een stop inlassen en de zaag slijpen of een geheel nieuwe zaag aanschaffen. Als ondernemer maakt u onderdeel uit van het economisch systeem en zit u met hetzelfde dilemma. Bestaande werkwijzen aanpassen en modificeren of je zelf opnieuw uitvinden met producten en diensten die aansluiten op de behoeften in de nieuwe economische werkelijkheid.

Reset je brein en business
Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan want er zijn pijnlijke keuzes mee gemoeid. Hou je vast aan paardenkoetsen bouwen terwijl er al auto’s van de lopende band rollen? Verhoog je de tarieven om de teruglopende omzet op te vangen of zoek je het in kostenreducties? Beide financiële aanpassingen zijn echter geen structurele oplossing. Vroeg of laat zal er toch een meer fundamentele aanpassing aan de gewijzigde economische werkelijkheid moeten gebeuren. Een volkswijsheid zegt dat je het beste je dak kunt repareren als de zon schijnt. Nu er nog financiële reserves zijn zet deze in om een nieuwe strategie te ontwikkelen en vervolgens de troepen te hergroeperen.

Huisvesting is uiteraard volgend aan de bedrijfsstrategie maar is er ook ondersteunend en faciliterend aan. Huisvesting vanuit de batenkant gezien kan een van de katalysatoren zijn om de nodige verandering op gang te brengen en houden. Mensen anders groeperen zodat er meer en anders wordt samengewerkt. Het saamhorigheidsgevoel verstrekken om er samen de schouders onder te zetten. Om aan de markt en samenleving te laten zien dat je met de tijd mee gaat en waar je als organisatie voor staat. De organisatie als merk communiceren via de huisvesting zoals bij winkels de winkelformule duidelijk is vorm gegeven in het fysieke winkelpand. Huisvesting is in feite een 3-dimensionaal billboard.

Vanuit de kostenkant bezien zit er altijd wel een onsje of zelfs enkele kilo’s te veel vet aan de huisvesting. Met bedrijfskundig afslanken is dan ook helemaal niets mis, om zo de tering naar de nering te zetten. Echter ben wel beducht dat afslanken geleidelijk overgaat in vermageren en vervolgens anorexia. Je komt er pas achter als je het omslagpunt voorbij bent. Afslanken dient dan ook te geschieden vanuit een betere afstemming op het (nieuwe) bedrijfsbeleid in plaats van ‘alleen’ kostenreductie. Bij maatschappelijk vastgoed moeten kosten en vergoedingen weliswaar marktconfrom zijn om eigendom en huur van derden vergelijkbaar te houden maar het doel is niet om er financieel rendement op te maken. Het maatschappelijk doel en rendement dient altijd te prevaleren.

Huisvesting als hefboomKan geld dat bespaard wordt op huisvesting ingezet worden in het primaire proces? Hoe dienend is of kan huisvesting zijn aan het primaire proces; aan het faciliteren van de mensen die er werken? Want huisvestingskosten zijn gemiddeld ‘slechts’ 8-12% van de jaarbegroting terwijl de personele kosten al gauw circa 70-80% van de jaarbegroting uitmaken. Het zijn mensen die de organisatie maken en levend en concurrerend houden, huisvesting is als kleding. Dress to inspire your employees and your market.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’