Wat als de Huisvesting professional ook de Algemeen directeur zou zijn?

Als huisvesting professional wordt u dagelijks op tactisch en operationeel niveau geconfronteerd met de impact van de strategische koers van uw organisatie. Gewapend met deze ervaring, wat zou u anders doen als u de strategische koers kon bepalen? 

Succesvolle militaire strategen worden niet alleen gekenmerkt door het hebben van een strategie maar ook door hun aandacht voor tactische zaken als flexibele organisatievormen, planningsmethoden, coördinatie en communicatie, materieel en manschappen en immateriële zaken als, vakmanschap, motivatie en het moreel van de manschappen.

Het begrip tactiek is, in tegenstelling tot strategie, vrijwel niet terechtgekomen in het vocabulaire van managers en bedrijfskundigen. Terwijl de krijgsgeschiedenis ons leert dat zonder een helder onderscheid tussen strategie en tactiek een succesvolle strategie nauwelijks is uit te voeren.

Strategie gaat over de inhoud, het hogere doel, het langetermijnbeleid dat wordt nagestreefd. Het legt gedurende een langere periode beslag op een zodanig belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen dat andere alternatieven worden uitgesloten. Door het belang en de omvang ervan is een strategische beslissing in wezen onomkeerbaar.

Tactiek gaat over het middel, het zijn de kleine stapjes in de uitvoering van de strategie. De beheersing van de tactiek, ter realisatie van de gekozen strategie, is essentieel.

Strategie speelt zich af op de landkaart, tactiek is de werkelijke strijd op het slagveld. Maar er is ook een wisselwerking. Je kunt de tactiek nog zo goed uitvoeren, maar als de strategie niet deugt, wordt het niks. Je beklimt heel tactisch de ladder maar hij staat wel tegen de verkeerde muur.

Huisvestingsmanagement en facility management zijn wezenlijke tactische aandachtsgebieden om de organisatiestrategie tot een succes te maken.

Op 23 mei 2013 gaf René Stevens tijdens het Innovatie event van Facility Management Magazine (FMM) in Den Haag een workshop over dit thema. Huisvesting als game changer in samenwerken en innovatie. Heeft een organisatie de innerlijke kracht om met huisvesting te innoveren of is er steeds externe noodzaak vereist? Download hier de presentatie.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’