Gebouw: een zaak van hoofd en hart

Mercedes Benz: The best or nothing

What would happen if people  brought their hearts to work, as well as their professional skills?

Ieder mens heeft een linker en rechter hersenhelft die van invloed zijn op hoe wij dingen zien, ervaren en beoordelen. Elk keuzeproces wordt bepaald door de invloed van de linker én rechter hersenhelft, van ratio én emotie, van hoofd én hart. Huisvesting voor uw linker- of rechterhersenhelftEen benadering vanuit (alleen) de linker hersenhelft legt de nadruk op de kwantitatieve aspecten van huisvesting. De harde rationele en economische benadering. (Wat presteert het gebouw?)

Terwijl een benadering vanuit (alleen) de rechter hersenhelft de nadruk vooral legt op de kwalitatieve aspecten van huisvesting. De zachte psychologische en sociale benadering. (Wat doet de huisvesting met jou?)

De waarheid is niet het midden maar een balans van een linker en een rechter hersenhelft benadering in een gegeven context. Dit geeft bezielde gebouwen waar het prettig vertoeven is. Met de nadruk op ‘plekken die werken’ in plaats van ‘werkplekken’. Deze balans verschilt niet alleen per individu maar ook per organisatie die een gebouw gebruikt. Zie ook de officestyle segmenten. Het gaat om de balans van het conceptueel en analytisch denken van de linker hersenhelft en het holistische en contextuele denkvermogen van de rechter hersenhelft. Of zoals Mercedes Benz het in haar reclame zegt: The best (of both sides) or nothing (at all).

In een reclame van Saab uit 1982 werd het als volgt verwoord:

Zie ook de video clip van de Saab 900 uit 1988, ‘Sides of the brain’ (25 sec). Feitelijke techniek versus zintuiglijke beleving.

“Always listen to your heart. Even though it’s on your left side, it’s always right.”

ATELIER V staat voor haar passie van, ‘connecting the dots’ en creëert met en voor klanten huisvesting met hart en ziel…