Duurzaamheid 3.0 Het individu maakt het verschil

Springende mensen

Het motto People, Planet, Profit (Prosperity) klinkt mooi, maar behelst in de regel niet meer dan op zijn hoogst wat bijsturen van bestaande praktijken. In de kern vragen milieu- en klimaatbeleid echte, pijnlijke politieke keuzes. Het ‘meer’ van economische groei en het ‘minder’ dat ecologie ten goede komt, staan meestal haaks op elkaar. Het op zijn minst creëren van bewustwording bij betrokkenen, helpt bij het maken en de acceptatie van noodzakelijke keuzes. Omdat keuzes, hetzij economische, hetzij ecologische consequenties zullen hebben. Omdat ‘veranderen’ zonder echt te willen veranderen een doodlopende weg is. Duurzaamheid vraagt meer om een andere ‘state-of-heart’ dan ‘state-of-mind’.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan weliswaar volop in de belangstelling, maar ze staan nog te ver af van het individu. Hoe kan het individu bijdragen aan een duurzame wereld, nu en in de toekomst? Bedrijven kunnen hier hun invloed laten gelden, door medewerkers bij het duurzaamheidsbeleid te betrekken. Immers, het is voor hen niet voldoende om te zeggen dat ze in een duurzaam gebouw werken. Belangrijker is of ze zich duurzaam gedragen in het gebouw. Voor facility managers ligt hier een rol van aanjager. Van duurzaamheid naar leefbaarheid.

 

Duurzaamheid 3.0 legt de nadruk op het individu
Het zijn uiteindelijk mensen die met hun denken, emoties en het daaruit volgende handelen een duurzaam verschil maken. Hier kunnen bedrijven hun invloed laten gelden. Duurzame gedragsverandering door het bewust maken van duurzaam denken en handelen, is een weg van vele kleine stapjes, van vallen en opstaan, maar niet onmogelijk. Mensen maken hun keuzes niet alleen op rationele gronden, maar grotendeels op emotionele gronden. Als het hart spreekt en mensen zich met elkaar en een groter doel verbonden voelen, is veel mogelijk.

Artikel in Facility Management Magazine (FMM): Duurzaamheid 3.0: Het individu maakt het verschil. For the English translation see: Sustainability 3.0: Individuals make the difference.

-The Architect as Business Optimizer-
‘Squaring the circle by connecting the dots’