WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN ATELIER V

De interactie tussen mensen en huisvesting vormt de rode draad bij Huisvestingsmanagement (CREM) en Facility Management (FM). Huisvesting tegen lagere kosten voor een productiever en duurzaam primair proces in een maatschappelijk verantwoorde context[...]>>

Huisvesting is gestold beleid

Real estate is solidified policy. When policy is modified real estate is difficult to ‘liquify’ again. Regularly aligning real estate strategy with company policy makes timely anticipation possible.[...]>>

Baten vs Kosten en Doeltreffendheid vs Doelmatigheid

Baten, kosten, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn te onderscheiden maar, niet te scheiden. Bij het benchmarken van facilitaire kosten (NEN 15221) worden lagere kosten vaak op voorhand als positief beoor[...]>>

Het onderwijs vast goed in 2032

Net als leefstijlen voor consumenten, bedrijfsstijlen voor organisaties heeft het onderwijsconcept c.q. de onderwijsstijl een directe relatie met (school)huisvesting. Afgelopen winter schreven we “Het onderwijs is vast goed!”*. Kort kwam dit arti[...]>>

Feelings on display

In the project Eunoia II (Beautiful thought) the artist Lisa Park puts her feelings on display. With biosensors and an brainwave sensor (EEG) headset she made the invisible energy of emotions visible. Lisa believes that what is inside [...]>>

Golden Key of Golden Ratio explained

Featured Video Play Icon
Check out this wonderful animation about the Golden Key or Golden Ratio by Jonathan Quintin. The golden ratio is the golden thread that weaves it’s way through the tapestry of creation, uniting diverse and contrasting elements into a harmo[...]>>

Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen

Featured Video Play Icon
In dit SPRYG Real Estate Academy Webinar ‘Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen’ legt René Stevens de werking uit van het bedrijfskundige model Real Estate General Performance Survey® (RE-GPS) en wordt de samenhang behande[...]>>
Meer nieuws >