WELKOM OP DE HOMEPAGE VAN ATELIER V

De interactie tussen mensen en huisvesting vormt de rode draad bij Huisvestingsmanagement (CREM) en Facility Management (FM). Huisvesting tegen lagere kosten voor een productiever en duurzaam primair proces in een maatschappelijk verantwoorde context[...]>>

Customer Journey through a building 2

If the DNA and culture of an organisation are translated into a melody, which building symphony fits then? Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. Bridging Real Estate and the Real State of Human Beings Research has proven tha[...]>>

Customer Journey through a building 1

Architecture is not only visual vibration. When you go through a building it’s even more; it is as walking through the instrument itself as the instrument is being played. Buildings are ‘frozen’ music and shape your life. -The Arch[...]>>

Housing is a journey, not a destination

De ultieme toets voor de effectiviteit van huisvesting is de ervaring van degene die het gebruiken. ‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals de Engelsen zeggen. Behalve de (subjectieve) mening van de gebruikers blijft er ook behoefte aa[...]>>

Meerwaarde creëren met huisvesting: een holistische methode

Hoe kun je met huisvesting meerwaarde creëren? Als antwoord op deze vraag ontwikkelde René Stevens de Real Estate General Performance Survey (RE-GPS)1. Belangrijk daarbij is een holistische visie, waarbij een regisseur ervoor zorgt dat bij hui[...]>>

Huisvesting is gestold beleid

Real estate is solidified policy. When policy is modified real estate is difficult to ‘liquify’ again. Regularly aligning real estate strategy with company policy makes timely anticipation possible.[...]>>

Baten vs Kosten en Doeltreffendheid vs Doelmatigheid

Facility management gaat over strategische bedrijfsmiddelen die meer, dan alleen aan efficiëntie (doelmatigheid) kunnen bijdragen. Baten, kosten, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn te ondersc[...]>>
Meer nieuws >

  • AtelierV real estateCustomer Journey through a Building 2#2 If the DNA and culture of an organisation are translated into a melody, whi…
  • AtelierV real estateCustomer Journey through a building 1#2 Architecture is not only visual vibration. When you go through a building…
  • AtelierV real estate is a Journey, not a Destination. A Strategic Housing Roadmap & RE-GPS make the Journey effective, efficie…
  • AtelierV real estateRT : You had a safe passage into 2018. Now have a wonderful start and harmonious, abundant and passionate journey this y…
  • AtelierV real estateGuest lecture "The Match Between User and Building (Real Estate Marketing)" for students of the Minor Real Estate C…